Bli medlem

Foreningen er meldemsbasert og har ca 120 medlemmer. Man må være medlem for å få tildelt leilighet.

Bli medlem nå ! Dette gir fortrinnsrett når det kommer nye botilbud.

For å kunne bli medlem må man ha eller ha hatt næringsmessig tilknytning til privat virksomhet innen handelsstanden. Med handelsstanden forståes personer som har sitt yrke innen handel, skipsfart, industri, bank og forsikring – inkludert hele maritim sektor og finans.

Ønsker du å bli medlem sender du en forespørsel til oss og blir dermed klarert iht ovenstående kriterier. Kontingent er i form av en engangskontingent på kr 2.000 for livsvarig medlemskap.

Medlemmer kan sette seg opp på søkerliste for leilighet – se eget søknadskjema for dette på menyen til venstre på siden, samt eget punkt om kriterier for å kunne få leilighet.

Velkommen som medlem !