NB Generalforsamling 29. mars 2023 – sakspapirer er lagt ut i artikkel nede på denne siden.

Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboligers formål er å opprette og drive aldersboliger for handelsstanden i Bergen. På disse nettsidene er informasjon om foreningens botilbud, og generell info om foreningens virksomhet, medlemskap, og kriterier for å få tildelt leilighet og om fonds/legater.