Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboligers formål er å opprette og drive aldersboliger for handelsstanden i Bergen. På disse nettsidene er informasjon om foreningens botilbud, og generell info om foreningens virksomhet, medlemskap, og kriterier for å få tildelt leilighet.

Årets Generalforsamling ble avholdt i Øyjordsveien onsdag 3. april 2024 kl 13.00.

Saksliste, klikk her Generalforsamling 2024 7 sider

Revisjonsberetning_FBHA_2023

2023 oppsummering om driften BHA

Generaforsamling protokoll signert 2024