Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboligers formål er å opprette og drive aldersboliger for handelsstanden i Bergen. På disse nettsidene er informasjon om foreningens botilbud, og generell info om foreningens virksomhet, medlemskap, og kriterier for å få tildelt leilighet og om fonds/legater.