Legater

Foreningen disponerer legatmidler som beboerne og medlemmer har anledning til å søke på.

”Man kan gi økonomisk støtte til medlemmer og personer innenfor Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboliger og ut fra sosiale og økonomiske behov og kriterier.” Dette inkludere beboere, øvrige medlemmer og (inkludert etterlatte av) personer som har hatt sitt virke innen handel.

Av hensyn til regelverk, vurderingskriterier og dokumentasjon av tildelinger må søkere sende ny søknad om legatporsjoner hvert år  – selv om man har mottatt slike tildelinger for tidligere år. Hovedkriterier er svak økonomi/inntekt. Men også ekstra utgifter i forbindelse med helsesituasjon eller andre uforutsette hendelser kan legges til grunn for å vurdere tildeling.

Styret vil en gang for året forta utlysning og  ta stilling til søknadene og størrelsen på legatporsjonene.  Søknad skrives på vanlig ark med mest mulig dokumentasjon om behov for støtte og det må vedlegges utskrift av skattelisten eller ligningen.

 Søknadsfrist for legater som utbetales årlig er satt til 12. mai. Ved spesielle hendelser og tiltak i løpet av året vil styret kunne motta nye søknader og vurdere flere tildelinger.

Søknad sendes : Bergen Handelsstands Aldersboligers Fellesfonds, Årstadveien 27, 5009 Bergen. e-post mormikke@online.no

 ____________________________________________________________________