Ekstraordinær Generalforsamling 29. november 2023

Ekstraordinær generalforsamling valgte Anne Kverneland Bogsnes som nytt styremedlem. Hun har vært sjef for Helse Bergen og er i dag NAV direktør for Vestlandet.

 Dette gjelder Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboliger og to stiftelser som i sine vedtekter skal ha samme styresammensetning som i Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboliger. Dette gjelder

Halvorsens og Thesens aldersbolig og

Bergen Handelsstands Aldersboligers Fellesfond

Styret ønsker henne velkommen som styremedlem!