Generalforsamlingen er fastsatt til 29.mars 2023

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

onsdag 29. mars 2023 kl. 1300

Sted: Fellesstuen i Halvorsens og Thesens aldersbolig, Øyjordsveien 3

Se dokumenter: