Nytt boligprosjekt på Sletten/Landås

Foreningen har utvidet sitt botilbud i nytt boligprosjekt på Sletten/Landås.

Foreningen har kjøpt av 10 leiligheter av totalt 52 enheter – ut fra den interesse er vist fra medlemmene.

Prosjektet var ferdigstilt januar 2021. De ti leilighetene er fordelt til dem som har meldt sin interesse og de er leiet ut og innflyttet.

Bildet viser de ti leilighetene markert med oransje på illustrasjonen. Klikk på bildet for å se fullversjon.

Se: Sameiet Adolph Bergs vei 58 – 62