Velkommen

Sist Generalforsamling ble avholdt 21. april 2022.

Klikk her for  Generalforsamlingsdokumenter 210422

Klikk her for  Revisjonsberetning Foreningen BHA 2021 signert

Klikk her for Genferalforsamlingsprotokoll 2022

____________________________________________________________________________

Her vises en del informasjon om Foreningens botilbud og generell info om foreningens virksomhet, omkring medlemskap, kriterier for å få tildelt leilighet og om fonds/legater.
Vi leier ut til personer over 60 år som selv har (hatt), eller har hatt ektefelle som har hatt sitt yrke innenfor privat sektor – handel, bank, finans, forsikring, industri og maritim sektor.
Foreningen har utvidet sitt botilbud i nytt boligprosjekt på Sletten/Landås. Foreningen har kjøpt av 10 leiligheter av totalt 52 enheter  – ut fra den interesse er vist fra medlemmene. Prosjektet var ferdigstilt januar 2021. De ti leilighetene er fordelt til dem som har meldt sin interesse og de er leiet ut og innflyttet. Bildet viser de ti leilighetene markert med oransje på illustrasjonen.
___________________________________

Foreningen eier og driver følgende seniorboliger:

Blichfeldt/Meyers Aldersbolig, Årstadveien 27

Halvorsens og Thesens Aldersbolig, Øyjordsveien 3

Sameiet Adolph Bergs vei 58 – 62

For mer info, klikk på menyen til venstre på siden.

__________________________________________________________