Velkommen

Årets Generalforsamling ble avholdt 24. mars 2020 kl 18.00 i Øyjorden.

Det ble avtalt at det lages et eget notat til informasjon omkring de saker som ble drøftet og informert om på møtet.

Klikk her for protokoll BHA generalforsamlingsprotokoll 2020

Klikk her for notat fra møtet generalforsamling 2020 notat

Klikk her for Signert revisjonsberetning FBHA

Klikk her for generalforsamlingsprotokoll 2019

Her vises en del informasjon om Foreningens botilbud og generell info om foreningens virksomhet, omkring medlemskap, kriterier for å få tildelt leilighet og om fonds/legater.
Vi leier ut til personer over 60 år som selv har (hatt), eller har hatt ektefelle som har hatt sitt yrke innenfor privat sektor – handel, bank, finans, forsikring, industri og maritim sektor.
Foreningen utvider sitt botilbud i nytt boligprosjekt på Sletten/Landås. Foreningen har gjort avtale om kjøp av 10 leiligheter av totalt 52 enheter som skal bygges – ut fra den interesse er vist fra medlemmene. Prosjektet har plan om å være klar for innflytting 1. kvartal 2021. De ti leilighetene er fordelt til dem som har meldt sin interesse.
_______________________________________________________

Foreningen eier og driver følgende seniorboliger:

Blichfeldt/Meyers Aldersbolig, Årstadveien 27

Halvorsens og Thesens Aldersbolig, Øyjordsveien 3

For mer info, klikk på menyen til venstre på siden.

__________________________________________________________