Velkommen

Årets Generalforsamling ble avholdt 10. april 2019.

Innkalling og sakspapirer finner du her:

Innkalling og sakspapirer generalforsamling 2019

Klikk her for generalforsamlingsprotokoll 2019

Her vises en del informasjon om Foreningens botilbud og generell info om foreningens virksomhet, omkring medlemskap, kriterier for å få tildelt leilighet og om fonds/legater.
Vi leier ut til personer over 60 år som selv har (hatt), eller har hatt ektefelle som har hatt sitt yrke innenfor privat sektor – handel, bank, finans, forsikring, industri og maritim sektor.
For dem som har interesse å vurdere å søke på et mulig nytt boligprosjekt på Sletten/Landås. Foreningen har gjort avtale om kjøp av 10 leiligheter av totalt 52 enheter som skal bygges – ut fra den interesse er vist fra medlemmene. Prosjektet har plan om å være klar for innflytting våren 2021.
_______________________________________________________

Foreningen eier og driver følgende seniorboliger:

Blichfeldt/Meyers Aldersbolig, Årstadveien 27

Halvorsens og Thesens Aldersbolig, Øyjordsveien 3

For mer info, klikk på menyen til venstre på siden.

__________________________________________________________