Nye botilbud

Styret har de seneste år vurdert muligheten for å tilby nye botilbud – mulighetsstudie for bygget i Øyjorden pågår.

Foreningen har inngått avtale om nytt botilbud. Det er inngått avtale å delta i nytt boligprosjekt på Sletten/Landås.
Se prosjektets nettside: www.ab58.no

 Foreningen har gjort avtale om kjøp av 10 leiligheter av totalt 52 enheter som skal bygges – ut fra den interesse er vist fra medlemmene. Prosjektet har plan om å være klar for innflytting 1. kvartal 2021. Leilighetene er fordelt til medlemmer etter ansiennitetsprinsippet – som hadde meldt sin interesse.