Nye botilbud

Styret har de seneste år vurdert muligheten for å tilby nye botilbud – mulighetsstudie for bygget i Øyjorden pågår.

Foreningen har inngått avtale om nytt botilbud. For dem som har interesse å vurdere å søke på et mulig nytt boligprosjekt på Sletten/Landås.
Se link her til presentasjon:

 Foreningen har gjort avtale om kjøp av 10 leiligheter av totalt 52 enheter som skal bygges – ut fra den interesse er vist fra medlemmene. Prosjektet har plan om å være klar for innflytting våren 2021.