Foreningen har kjøpt 8 leiligheter (av 22) i prosjektet i Nesttunveien. Innflytting april 2024. Alle er utleiet/fordelt etter ansiennitetsprinsippet.
For prospekt/mer info se
www.stasjonparadis.no