Styret har de seneste år vurdert muligheten for å tilby nye botilbud

Foreningen har kjøpt av 10 leiligheter av totalt 52 enheter. Leilighetene er fordelt til medlemmer etter ansiennitetsprinsippet – som hadde meldt sin interesse. 
De ti leilighetene er av ulik størrelse, gjennomsnittet på areal er 52 m2. Leieprisen er subsidiert og varierer fra kr 7 000 – 11 000 inkludert fellesutgifter og kommunale avgifter.