Halvorsens og Thesens Aldersbolig

Informasjon fra styret om Halvorsens & Thesens Aldersbolig, Øyjordsveien 3

 Styret har besluttet å ikke inngå nye leieforhold med medlemmer i bygget i Øyjorden – inntaksstopp.

 Styret har i 2011 hatt en grundig gjennomgang av eiendommen i Øyjorden, med hensyn til mulige oppgraderinger, ombygninger og eventuell utvidelse av leiligheter – også sett hen til at det er lav interesse for å leie ett roms leiligheter. Det er forelagt en tilstandsrapport som er utarbeidet for bygget.

 Styret er kommet til den konklusjon at bygget/leilighetene vurderes som lite fremtidsrettet i forhold de behov og ønsker dagens seniorer har til spesielt størrelse og standard/kvalitet. Byggets utforming og begrensninger er ikke forenlig med å kunne utvikle eiendommen på en økonomisk forsvarlig måte. Ut fra dette har styret gjort det valg at man fra dags dato i Øyjorden ikke skal inngå nye leiekontrakter (inntaksstopp) for Foreningens medlemmer eller andre interessenter fra eldre personer. 

_______________________________________________________________________

Halvorsens og Thesens Aldersbolig ble innviet høsten 1964

Bygningen har har til sammen 49 leiligheter. Det er heis, felles vaskerom og felles oppholdsrom for samlinger og arrangementer. Gjesterom med to senger leies ut til familie og besøkende. Alle leiligheter har balkong og fantastisk utsikt mot byfjorden.

Leiligheter:

 36 stk. 1-roms leiligheter – 36,4 kvm.            

12 stk. 2-roms leiligheter – 55,8 kvm.     

 1 stk. 3-roms leilighet –   69 kvm.           

Bygget har også SPAR-Butikk i underetasjen.

 Leietagerne betaler for vann og strøm samt en andel av fellesbelysning.

Leietaker betaler for opppussing av leilighet ved start av leieforholdet. Det er ikke noen form for innskudd.